• Kies een taal

    • English
    • Nederlands

Columns

Met slechts 5 euro per Tree of life herstel je de planeet en verander je de wereld!

3 Trees of life Trees of life maandelijks

 

21-1-2020

Het is weer zover: een gezelschap van grote economische spelers hebben zich weer verzameld in Davos om met elkaar te brainstormen over de toekomst van de wereld en al haar bewoners.

Het lijkt er echter op dat de natuur eindelijk ècht gehoor vindt bij de deelnemers aan het forum. Het feit dat ze langzamerhand duidelijk maakt dat haar gezondheid direct verbonden is aan de gezondheid van de economie en het voortbestaan van de mens zal daar ongetwijfeld de oorzaak van zijn.

De deelnemers zeggen graag te gaan investeren in het behoud en herstel van onze planeet. Een goed idee, als het ook een einde maakt aan greenwashing en al het gefragmenteerde gefröbel die een holistische en versnelde transitie in de weg staan.

Tree of life is een holistisch programma dat een versnelde transitie mogelijk maakt en dat na de eerste opzet gekopieerd kan worden in verschillende landen. Iedere ondernemer en burger kan er aan bijdragen en zo een regeneratie van ecosystemen op gang brengen.

We moeten dan wel direct aan het werk en zorgen dat de ecosystemen nog op tijd aan regeneratie toekomen. De natuur kan verder zonder ons, maar de mens niet zonder natuur. Om de schade aan onze gezondheid en de economie te beperken, zouden we vandaag al moeten starten met ons complete programma.

Een programma dat ecosystemen regenereert, bossen herstelt, de economische en energie transitie stimuleert, sociale verbanden herstelt, voedsel soevereiniteit en gezondheid bevordert en het wonen en werken verandert. Alles met respect voor de natuur en de toekomst.

Het plan ligt klaar om te worden uitgevoerd. Het team is er ook klaar voor. De mensen in Davos, kunnen zo aansluiten om onze aarde te herstellen.

Voor de uitvoering hebben we naast een paar grote bedrijven, ook 1% van de bevolking nodig die drie Trees of life per maand sparen. Verder vragen we kleinere bedrijven een klein stukje van hun omzet om te zetten in directe uitvoering van ons programma.

Word wakker en doe mee via Restore the Planet of het maandelijkse spaarprogramma!

Grotere partners kunnen zich melden bij Onno van der Kuip voor een Exclusief Partnerschap.

 

24-11-2019

We hebben het bijna te druk om een column te schrijven….maar we gaan toch ons best doen.

De afgelopen tijd was het nogal heftig in onze samenleving en de huidige stilte is volgens ons tijdelijk.

De overheid schijnt het er maar moeilijk te kunnen bevatten dat de natuur zich niet laat foppen. Nog steeds is er sprake van symptoombestrijding en het verergeren van de situatie voor de natuur.

Dit is nog maar een fractie van het probleem, want alle kosten van de symptoombestrijding moeten ook nog een opgehoest worden door de burger die steeds meer geïrriteerd raakt. Dat laatste is o.i. niet de grootste zorg die de wetgever heeft……

de natuur sluit namelijk geen compromissen en houdt zich niet aan partijpolitiek en een gezonde natuur is niet alleen nodig voor al het leven op aarde, het is ook nog eens een vereiste voor een gezonde economie.

Sterkte dames en heren met het vinden van een structurele oplossing ……want wat we tot nu toe horen en zien is niets anders dan het verergeren van de situatie.

15-10-2019

Via onderstaande link kan je de column openen die onze Ambassadeur Onno van der Kuip schreef voor de Promotiekrant van FC Groningen.

FC Groningen Promotiekrant Column

 

8-10-2019

Vanaf 14 oktober 2019 verschijnt hier maandelijks een column van een van de teamleden over onze visie, gebeurtenissen in de samenleving of binnen onze organisatie.

De spits wordt afgebeten door Onno van der Kuip, onze Ambassadeur, die afgelopen week een column schreef voor de Promotiekrant van FC Groningen, die verspreid wordt in een oplage van 300.000 in de provincies Groningen en Drenthe.

Ons netwerk blijft groeien en het aantal boomspaarders groeit ook. De reden hiervoor is onze integrale visie ten behoeve van het hele ecosysteem. Dat is niet het gemakkelijke verhaal, maar wel het eerlijke verhaal.

In de eerste column zal duidelijk naar voren komen hoe belangrijk echt natuurbeleid is voor ondernemers, waaronder onze boeren die terecht aangeven het zat te zijn.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.