Een van de meest urgente programma’s is die voor de energie transitie.
De grootste veroorzaker van CO2 uitstoot en andere broeikasgassen is onze manier van energieopwekking, energiedistributie en energiegebruik.

Hoewel in de media en door de overheid vooral het symptoom klimaatverandering aan de uitstoot van broeikasgassen wordt gekoppeld is dat niet het enige gevaar van deze vervuiling.
Ook nu wordt onze gezondheid al aangetast door de uitstoot.
Het is dan ook belangrijk dat we begrijpen dat we nu alles op alles moeten zetten om deze broeikasgassen terug te dringen.
Daarvoor moet je de oorzaak van de hoge uitstoot aanpakken en daarvoor hebben we de overheid nodig.

De overheid is er verantwoordelijk voor om onze veiligheid en ons recht op leven te waarborgen.
Ze hadden al jaren geleden moeten beseffen dat het verlies van energie van 65% door de centrale opwek van energie, het gebruik van fossiele en bio brandstoffen gevaarlijk zijn en dat ook kernenergie, windparken en zonneparken leiden tot meer problemen en absoluut onvoldoende energie kunnen leveren.
Daarnaast veroorzaakt de lokale energie opwek energie infarcten die nu al in grote steden optreden omdat het stroomnet overbelast raakt.

De illusies van de overheid over de productie van groene waterstof door de energie die geleverd wordt door de energiemix en door lobbyisten bedachte windparken en zonneparken gaan leiden tot nog meer energie infarcten die schade gaan opleveren aan de economie en vooral MKB-bedrijven en burgers. De RES is een ramp.

We kunnen hier nog wel even doorgaan met klagen over de foute rekenmodellen van de overheid.
Dat heeft echter niet zoveel zin.

We hebben gezamenlijk met een aantal MKB-bedrijven een aantal alternatieve opties gevonden voor lokale energie opwek, opslag en distributie die voldoende, schone en betaalbare energie gaat opleveren voor burgers, MKB en zelfs de industrie.
Ons voorstel voor een experiment om deze opties binnen twee jaar op de markt te kunnen brengen ligt bij het ministerie.
Slagingskans iets meer dan 90%.
Onze eis is echter wel dat wij zelf een onafhankelijk experiment kunnen starten met financiële steun van de overheid.
Steun die vele malen goedkoper is dan de huidige plannen van de overheid.
Het is bovendien goed voor de werkgelegenheid in Groningen, het is goed voor de natuur en goed voor de mens.

We hebben nog geen antwoord, maar we roepen iedereen ons te helpen om dit experiment toch mogelijk te maken èn om de overheid ter verantwoording te kunnen roepen als het gaat om natuurbeleid en burgerrechten.
Want voor het slagen van dit experiment en de bescherming van de burgers en het MKB is het ook nodig om de Energiewet en de Omgevingswet aan te passen.

We weten na jaren voorbereiding wat we moeten doen en ook hoe we het moeten doen, het kan echter alleen als jullie ons helpen.