Burgerrechten en

Schone energie

De overheid heeft een plan ontworpen dat schadelijk is voor de burger, voor de natuur en voor de economie.
Geen enkel onderdeel van de voorgestelde energiemix, inclusief de Regionale Energie Strategieën (RES) en kernenergie zal voorzien in voldoende schone, betaalbare en toekomstbestendige energie. Het lijkt net alsof het beleid gericht is op het in stand houden van de emissiehandel, dat drijft op het voortbestaan van CO2-emissies.

Intussen worden de burgerrechten aangetast om hun plannen erdoor te duwen met misbruik van slecht ontworpen wetgeving.
Inmiddels wordt de zee, het land, de directe leefomgeving verwoest met steeds groter wordende windturbines en groter wordende zonneparken.
Zelfs in het buitenland heeft de Nederlandse energiemix verwoestende gevolgen. Burgers hebben nauwelijks de mogelijkheid om hun rechten af te dwingen bij de rechter.
Gemeenten en provincies staan onder zware druk van het ministerie om de verwoestende RES uit te voeren.

Alleen al ons onderzoek naar de achtergronden achter de blokkade van de energietransitie heeft ons een paar jaar gekost.
Tot nu toe allemaal vrijwilligerswerk.

We hebben de overheid aangeboden een alternatief voor hun energieplan in een laatste experiment in ons eigen beheer te onderzoeken.
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft onze berekeningen voor hun eigen plannen en ons eigen voorstel voor het experiment ontvangen.
We hebben aangegeven dat we het experiment in eigen beheer willen uitvoeren, omdat het vertrouwen in de onafhankelijkheid van Nederlandse onderzoekscentra bij ons hele team inmiddels tot onder het nulpunt is gedaald.

We proberen al enige tijd de Nederlandse overheden te overtuigen de huidige energieplannen te wijzigen.
Ze zullen nauwelijks leiden tot het schoner maken van de energievoorziening, leiden dus tot blijvende vervuiling van de leefomgeving.
Bovendien betaalt de burger veel geld voor stroom die niet wordt geleverd.
Dit om het verdienmodel van de grote spelers in de energieproductie en industrieën overeind te
houden.
Allemaal ten koste van de burger en de natuur.

Windturbines, zonneparken, kernenergie, biomassa en kolencentrales zullen allemaal bijdragen aan de verstoring van het natuurlijke ecosysteem. Ze dragen niet bij aan de toekomstbestendigheid van de energievoorziening.

Daarom starten we nu de campagne om de Nederlandse overheid ter verantwoording te roepen en alternatieve systemen een kans te geven. Dat vraagt om veel voorbereidend werk en voldoende geld om de Staat op zo’n kort mogelijke termijn te kunnen dwingen tot toekomstbestendig beleid.

We blijven open staan voor overleg, maar intussen gaan we aan de slag om:

  • het onderzoek naar stevige juridische middelen om de energieplannen van de overheid te stoppen;
  • samen met de burgers een actieplatform te starten om te zorgen dat Nederland de kans krijgt een alternatief te bieden voor eigen land en voor de wereld.

Heb je een vraag?

Is er iets onduidelijk of wil je ons wat vragen of vertellen?
Neem dan gerust contact met ons op via de ‘contact’ knop.