Tree of life

Economy

Stichting Het Kan Wel!! en haar programma’s zijn gebaseerd op de visie dat we een samenleving moeten en kunnen bouwen waarin de natuur en het welzijn van alle mensen voorop staan, in tegenstelling tot de huidige samenleving waar de natuur ondergeschikt is gemaakt aan de waan van de dag en de mens die het ego, de winst, rijkdom en macht van enkelen voorop stellen.
Dat de meerderheid hierdoor steeds armer en minder vrij is geworden wordt tot op heden nog aanvaard.

Dit systeem zal echter blijken niet toekomstbestendig te zijn.
Niet voor de 99% die wordt onderdrukt, maar ook niet voor de 1% die denkt dat met geld en macht alles te koop is.
De natuur discrimineert niet en wat niet toekomstbestendig is, zal niet toekomstbestendig zijn voor de gehele mensheid.

De Tree of life Economy wordt gebouwd op het principe dat geld en/of middelen alleen worden verdiend/uitgegeven in transacties die de natuur en het welzijn van mensen niet schaden.
Activiteiten die de natuur en de mens ten goede komen zonder enige vorm van discriminatie zijn het meest waardevol.
Wanneer de natuur en de mensen worden geschaad door bepaalde activiteiten moeten ze worden uitgesloten van juridische transacties.

Zo’n samenleving kan alleen worden gecreëerd door mensen die zich verantwoordelijk voelen voor vrede, recht, veiligheid en toekomstbestendigheid.
Het betekent dat wij, de mensen, verantwoordelijk zijn om democratieën te creëren met bestuurders en functionarissen die voor iedereen het juiste zullen doen en niet alleen voor een paar happy few.
Geld of enig ander ruilmiddel zal slechts een middel zijn om een ​​goed doel te dienen.

De Tree of life Economy is het uiteindelijke doel van ons integrale programma voor een ecologische, sociale en economische regeneratie.

De Tree of life Economy is gebaseerd op de bijdrage die wordt geleverd aan de ecologische, sociale en economische regeneratie.
Het niet verder verslechteren van de situatie is niet voldoende.
Er is op korte termijn vernieuwing en herstel nodig.

De Tree of life Economy is onlosmakelijk verbonden aan het Tree of life Programma van onze stichting.
Via dit programma kan iedereen via het doneren van één of meer Trees of life bijdragen aan de ecologische transitie van onze huidige samenleving naar de Tree of life Economy.
Behalve dat er voor iedere Tree of life één boom wordt geplant of gered, wordt het geld daarnaast besteed aan het mogelijk maken van de Tree of life Economy.

Winst is uiteraard belangrijk voor een onderneming en ook voor de economie.
Het kan echter nooit alleen om financiële winst voor de onderneming of overheid gaan.
Het is binnen een toekomstbestendige economie van levensbelang dat de ecologische, sociale en economische waarden even belangrijke uitgangspunten zijn bij de bedrijfsvoering.

Een Tree of life Economy is bereikt als het natuurlijke ecosysteem niet langer lijdt onder het gedrag van de mensheid en geregenereerd is zodat er natuurlijke balans wordt bereikt.
Dat is een stevige ambitie èn simpele noodzaak om de leefbaarheid van onze leefomgeving te beschermen.
De balans in en de gezondheid van het natuurlijke ecosysteem is nodig voor de gezondheid en het voortbestaan van de mens.

De grootste waarde binnen de economie hoort alleen al om die reden te zijn:

de waarde voor de aarde