bomen

Bomen voor ons, voor de rest van de natuur en voor elkaar zorgen? Ze zorgen voor voedsel voor ons, de dieren, de bodem en zetten CO2 om in zuurstof, ze koelen de aarde en werken dus samen tegen de klimaatverandering.

Als bomen merken dat andere bomen het zwaar hebben, kunnen ze elkaar helpen door een heel slim communicatiesysteem ingebouwd in hun wortels. Bomen zijn fantastisch, want dit is nog maar een korte samenvatting van wat bomen allemaal zijn, kunnen en doen. Dus het is behoorlijk dom hoe we bomen kappen voor snelwegen, weer een nieuwe fabriek of omdat ze plaats moeten maken voor palmplantages. Er hoeft geen palmolie te zitten in al die schoonmaakmiddelen, bodycare, koekjes, snacks en als glansmiddel op allerlei verpakte voedingsmiddelen.

Kai Dorner (Unsplash)

Laten we de bossen beschermen en op een goede manier bomen planten. Niet als plantages in monocultuur, maar in natuurlijke ecosystemen. 

We zijn begonnen in Togo, omdat daar hele wouden verwoest zijn, o.a. door de internationale gemeenschap. De ontbossing betekent ook dat de bewoners daar niet meer goed hun voedsel kunnen verbouwen en dat er armoede en honger ontstaat. Bomen en natuurlijke bossen zijn belangrijk.

Help mee om ze te beschermen!