Weet je dat? pagina

Tobe weet het wel!

Weet je dat

bomen voor ons, voor de rest van de natuur en voor elkaar zorgen?
Ze zorgen voor voedsel voor ons, de dieren, de bodem en zetten CO2 om in zuurstof, ze koelen de aarde en werken dus samen tegen de klimaatverandering.
Lees meer

Weet je dat

hoge windmolens slecht zijn voor de natuur?
De hoge windmolens die nu massaal in ons land worden neergezet en gebruikt worden door de grote energiemaatschappijen zijn een ramp voor de natuur.
Lees meer

Weet je dat

alle insecten belangrijk zijn voor een gezonde leefomgeving van ons allemaal?
We vinden ze vaak lastig, eng en vies en toch zouden we blij moeten zijn dat ze er zijn. Zonder hun geen gezonde bodem, geen voedsel voor mens en dier en geen mooie planten.
Lees meer

Weet je dat

je zonnepanelen het beste op het dak kunt leggen
zodat we niet onnodig ruimte innemen die terug zou moeten naar de natuur.
Lees meer

Weet je dat

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
is in bijna 400 talen vertaald en is daarmee het meest vertaalde document ter wereld.
Bron

Weet je dat

Democratie
van het Grieks δῆμος/dèmos, "volk" en κρατειν/kratein, "heersen", dus letterlijk "volksheerschappij"
Bron

Weet je dat

Het Nederlands volkslied is het oudste volkslied ter wereld
Het Wilhelmus is het volkslied van het land. Hoewel het pas in 1932 het officiële volkslied werd, dateert de muziek minstens uit het jaar 1572, waardoor het de oudste melodie is die in het volkslied van een land wordt gebruikt.
Bron

Weet je dat

Nederland was het eerste land
dat het homohuwelijk legaliseerde
Bron

Weet je dat

Nederland onder zee niveau ligt
Bijna een derde van Nederland ligt onder zeeniveau.
Bron

Weet je dat

Mars heeft twee manen
Anders dan de Aarde, heeft Mars twee manen. Deze zijn echter totaal anders dan die van onze maan. Ze zijn veel kleiner en hebben een onregelmatige vorm.
Bron